Ekobox Tarım Kutusu

Ekobox Tarım Kutusu

Herhangi bir su kaynağı, elektrik, sondaj ya da basınçlı sulama sistemleri gibi yüksek yatırım ve işletme maliyeti gerektirmeden, ülkemizin her tür arazi koşulunda, bozulmuş, taşlık arazilerde, dağda taş da gelecek nesillere taşınabilecek ağaçlar yetiştirmeye olanak sağlayacak, SULAMASIZ ağaç tarımı (meyvecilik) yapmayı, Ormanlar oluşturabilmeyi mümkün kılacak, ülkemizin taşlık, bozulmuş, erozyona uğramış ve çölleşmiş arazilerini ıslah ederek ağaç tarımı ve ormancılığa kazandıracak, Temiz su kaynaklarını koruyacak, kırsal göç, küresel açlık ve iklim değişikliği etkilerini azaltmaya yardımcı olacak, ülkemiz ve ülkemiz insanının kalkınmasına ciddi anlamda katkı sağlayacak Ekolojik ve Ekonomik Kutu anlamına gelen Ekobox çözümümüzü milletimiz ve devletimizin kullanımına sunuyoruz

Ekobox nedir?

Ekobox doğayı taklit eden, Doğada kendiliğinden yetişen ormanların oluşum şeklini taklit eden bir sistemdir.  Bitkilere su ihtiyaçlarını toprak altındaki mikro gözeneklerdeki suyu kullanarak karşılamayı öğreten bitki destek ünitesidir. Ekobox’a ilk kurulum anında 16 litre su konularak bir çevrim yani döngü başlatılır. Gece-gündüz, hazne içi-dışı sıcaklık farklarından oluşan yoğuşmadan kendisine su sağlar. Bulunduğu iklim koşuluna ve coğrafya ‘ya göre ortalama günlük 18 ile 250 cc arasında su üretir. Ayrıca her tür yağış şeklinden yaptığı hasatla da kendini sürekli takviye eder.

Ekobox dikim esnasında 1 defa suyla doldurulduktan sonra bir daha su ihtiyacı olmaz. İlkbahar dikimi yapıldığında ilk yıl toprakta kapiler yükselme oluşana kadar bir defa daha dolum gerekebilir. Aşırı marjinal alanlarda ve çöl iklimi şartlarında ilk yıl 2 defa doldurulması icap edebilir. (Örn. Katar, Kuveyt, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Suudi Arabistan… gibi ülkelerde.)Sonbahar dikimi yapıldığında ise ülkemiz koşullarında bir daha su takviyesi gerekmez. Sonraki yıllarda Ekobox’a su takviyesi yapılmaz.Ekobox’ın altında yani toprakla buluştuğu noktada bir fitil bulunur. Bu fitilden toprağa iletilen su vasıtası ile toprak yüzey ısısı düşürülür, Ekobox güneş ışınlarının sebep olduğu buharlaşmayı engeller ve toprağın su kaybı önlenir. Toprak sıcaklığını dengede tutmada büyük rol oynar. Fitil, toprak yeterli neme ulaştığında su akışını azaltır veya tamamen keser; toprak kuruyarak higroskopik hale geldiğinde yani kuruduğunda fitilden su akışı artar. Kısacası fitil bir anlamda vana gibi çalışır. Ekobox ile Bitki kök boğazı kurumaz.Aşırı sulamadan kaynaklanan bitki köklerinin yeterli havayı ve besin maddelerini alamaması, kazık kök yapmayarak tembelleşmesi, bitki köklerinin çürümesi ve toprak tuzluluğunun artması gibi birçok problemi ortadan kaldırır. Fitil Bitki kök çevresindeki toprağı düzenli olarak serin tutarak kapiler kanalların sürekliliğini sağlar. Ekobox’ın sağladığı bu koşullar Toprak altında kapiler yoğunluğun (toprak içinde ki mikro gözeneklerde bulunan suyun) artmasını ve birikmesini sağlar.

Örneğin; Ekseriyetle Metruk oturulmayan binaların alt katlarında ki duvarlarda sıkça görülen rutubet, kapiler suyun yükselmesinin sonucudur. İşte Ekobox metruk oturulmayan binalarda gözlemlenen bu kapiler yükselmeyi (rutubeti) arazi şartlarında kendi altındaki toprağın mikro gözeneklerinde bulunan suyu yukarı doğru hareketlendiren bir ortam oluşturur (kılcallık etkisi) ve altındaki toprakta bir su sütunu oluşur. Bu su sütunu derinlere gittikçe genişler ve su yoğunluğu daha da artar. Fidan bu sütunu takip eder ve yer altında oluşan bu kaynaktan su ihtiyacını karşılar. Ana su kaynağı budur.Bu sistem Fidanı kazık kök yapmaya teşvik eder. Ekobox haznesindeki su pH seviyeleri yoğuşma etkisi ile kısa sürede Bitkinin beslenmesini doğrudan etkileyecek şekilde ideal seviyelere düşer. Ekobox’ın sağladığı bu koşullar ve oluşturduğu su kaynağı ile asırlık ağaçlar yetiştirmek mümkündür.

EKOBOX atıl, kullanılmayan arazileri, kurak ve yarı kurak arazileri Tarım ve Ormancılığa kazandırarak ülkeler açısından kalkınma fırsatı oluşturur.Ceviz, Badem, Fıstık, Zeytin, Hünnap, Üzüm, Kayısı, Nar, Çam Çeşitleri, İncir, Hurma, Trabzon Hurması, Harnup (keçi boynuzu) ve Kestane gibi birçok türde ağaçla tarım yapan ya da yapacak olan çiftçilerin Kuyu, Elektrik ve basınçlı sulama sistemleri gibi yatırımlar gerektirmediğinden üretim maliyetlerini düşürür. Bunların dışında Orman Teşkilatlarının yaptığı ağaçlandırma çalışmalarında dikim başarılarını ciddi oranda artırarak düşük maliyetle yüksek verim almalarını sağlar. Orman Teşkilatları ve Belediyelerin Yol boyu ağaçlandırma çalışmaları, marjinal alanların ağaçlandırılması, maden sahası ağaçlandırmaları,  mezarlık ağaçlandırmaları ve Refüj ağaçlandırmalarında da etkili çözüm sunar. Başarısı kanıtlanmış bu sistem ATIL ARAZİLERİN KAZANIMI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİSİNİN AZALTILMASI, TEMİZ SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, EROZYONLA MÜCADELE, KIRSAL GÖÇ VE KÜRESEL AÇLIK sorunlarının çözümüne ciddi anlamda katkı sağlar.

SIKÇA SORULAN SORULAR;

SORU: Bahçelerimizde, arazilerimizde diktiğimiz 3-10 yaş arası fidanlara da uygulanabilir mi?

CEVAP: Bahçe veya arazide önceden dikilmiş 3- 10 yaş arası fidanların sulama eğilimleri rahatlıkla değiştirilebilir. Dolayısı ile 3-10 yaş arası fidan ve ağaçlarınıza uygulayabilirsiniz. Ekobox 3-10 yaş arası fidanların yanına uygulanıp kök eğilimlerinin değişmesi için Böbrek (Fasülye) şeklinde üretilmiştir. Ekobox bu fidanların yanına (güneyine) uygulanır ve ağacın gelişimine göre 1-2 yıl içerisinde kök eğilimleri değişir. Zamanla fidan toprak altından beslenmeyi öğrenir. Zeytin ağaçları ve Antep Fıstığında ise 30 yaşına kadar uygulanabileceğini öngörmekteyiz.3-10 yaş arası fidanların kök eğilimlerinin dolayısıyla beslenme alışkanlıklarının Ekobox ile değiştirilmesi aşamasında uygulamanın yapılmasına müteakiben sulamayı hemen kesmemelisiniz. Zira sulamaya alıştırılmış ağaçlarda kök yapısının değiştirilmesi zaman alacaktır. Bu nedenle Ekobox uygulaması sonrasında sulama tedricen yani yavaş yavaş kesilmelidir. İlaç kullanan insanların ilacı azaltarak bıraktıkları gibi AĞACIN sarsıntı geçirmemesi için sulama yavaş yavaş azaltılarak bırakılmalıdır. Bir müddet sonra ağacınız mevcut koşullara alışır ve adapte olur. Aynı insanda olduğu gibi 1-2 yıl içerisinde sizin ağaçlarınız da Ekobox’ın sağladığı koşullara alışacaklardır.

SORU: Her tür arazide uygulanabilir mi?

CEVAP: Ekobox destek ünitesi; taşlık, kumluk, kurak, yarı kurak, çölleşmiş, sulama imkanının kısıtlı veya hiç olmadığı alanlarda tarım yapılmasına imkân sağlar.  Ekobox’ı tüm bitki türlerinde, her tür toprak ve iklim çeşidinde kullanabilirsiniz.

SORU: Ekobox’ı nasıl uygulayacağız? Fidanı/Ağacı nasıl dikeceğiz?

CEVAP: Yeni yapılacak dikimlerden önce arazinin birkaç noktasından toprak numunesi alarak iz elementleri de içerir nitelikte toprak analizleri ve arazinin birkaç noktasında mümkün olduğunca derinden toprak profili çıkarılmasını özellikle tavsiye ederiz. Sonrasında mümkünse arazinizde derin işleme yapmanızı öneriyoruz. Dikimden bir kaç ay evvel 1- 1,5 metre derinden (Ripper ya da Dip Kazan ile) topraklarınızda derin işleme yapmanız çok faydalı olacaktır. Bu mümkün olmuyorsa dikimden minimum 1 hafta gün önce arazinizde fidan dikeceğiniz yerleri belirleyip, işaretlediğiniz yerleri Ekskavatör ya da benzer bir makine ile kazıp 120 cm’den toprağı alt üst etmenizi öneriyoruz. Toprağı alt üst ederken açtığınız çukuru tekrar doldurmadan önce çukur zeminine dikeceğiniz bitkiye uygun Mikoriza, Saflaştırılmış Leonardit, yanmış hayvan gübresi, Solucan Gübresi, yarasa gübresi vs. gibi içerisinde yoğun organik madde barındıran gübre koyarak sonrasında açtığınız çukuru suyla doldurmanızı tavsiye ediyoruz. Çukura doldurduğunuz Su toprak tarafından emildikten sonra açtığınız çukuru sırt oluşturacak şekilde sıkıştırarak kapatınız. Dikim yapacağınız noktanın araziden bir miktar yüksek olmasını tavsiye ediyoruz. Açtığınız çukurları toprakla doldurup bir miktar sıkıştırdıktan sonra aynı noktada fidanı dikmek ve Ekobox’ı uygulamak için 50 cm çapında ve 15 cm derinliğinde her bir Ekobox için tekrar çukur açınız. (Çukuru kapatıp, sıkıştırıp 50 cm çapında ve 15 cm derinliğinde tekrar açmakta ki maksat çukur tabanında kalan toprakta kalması muhtemel boşlukların kapanması içindir.) Açtığınız çukurların tabanı Ekobox toprağa tam temas edecek şekilde düz olmalıdır.(NOT: Ekobox ile fidan dikimi yapmadan 3 gün önce açtığınız çukurları dikim gününe kadar günlük olarak suyla doldurmanız çok faydalı olacaktır. Ayrıca aşırı marjinal ve fakir topraklarda çukur kazıldıktan sonra çukurun içine dikeceğiniz bitkiye uygun Mikoriza, Saflaştırılmış Leonardit, yanmış hayvan gübresi, Solucan Gübresi, yarasa gübresi vs. gibi yoğun organik madde barındıran gübre uygulayıp sonra suyla doldurabilirsiniz.)Eğer 1-3 yaşında fidan dikiyorsanız ve bu fidanları Ekobox ortasından uyguluyorsanız, Açtığınız çukurun içinde fidan dikilecek yeri belirleyip fidan çukurunu da açınız. Hazırladığınız tüplü fidanlarda kök tuvaleti olarak tabir edilen kök budaması yapılması faydalı olacaktır. Açık kök dikim yapıyorsanız kök budamasına gerek yoktur. Ardından eğer mikoriza uygulamıyor ya da uygun mikoriza yoksa dikeceğiniz fidanları mantar ve mantar sporlarına karşı Fungusit çözeltisine batırdıktan sonra fidan çukuruna dikiniz. (Mikoriza nedir ve Fungusit nedir sorusunun cevabı aşağıdadır.) Kökler hava almayacak şekilde sıkıştırarak fidanı yerleştiriniz. Ardından Ekobox ile birlikte gelen yalıtım plakasını yerleştiriniz. Yalıtım plakasını yerleştirdikten sonra Ekobox kapağının üzerinde bulunan pusulaya uygun şekilde ( Ekobox üzerindeki girinti Güney’e bakacak şekilde) fidanın üstünden Ekobox’ı fidana geçiriniz.(Giydiriniz)  Ekobox’ı fidana geçirmeden (giydirmeden) önce mutlak surette Ekobox altındaki fitil toprağa temas edecek şekilde fitilden tutarak yerleştiriniz. Fitilin yalıtım plakası üzerine gelmemesine, toprağa temas etmesine dikkat ediniz. Ekobox’ı yerleştirdikten sonra altında boşluk kalıp kalmadığını kontrol edip, boşluk kalmadığından ve toprağa tam temas ettiğinden emin olunuz. Ardından Ekobox’ı 16 litre suyla doldurunuz. Ekobox dolduktan sonra fidana Ekobox ortasındaki boşluktan CAN SUYU veriniz. Can suyu mümkün olduğunca çok olabilir. Can suyu da verildikten sonra Ekobox etrafındaki toprağı sıkıştırmadan Ekobox’ın etrafını kapatınız.Son olarak Ekobox ortasında fidanın yerleştirildiği gözlük şeklindeki boşluğu ince kum, taş ve toprak karışımı ile bir miktar doldurunuz. Mümkünse Ekobox’ın etrafını bazaltik pomza, taş ya da çakıllarla kapatınız. Ekobox’ın üstünün temiz kalmasına dikkat ediniz.Eğer dikilmiş 3-10 yaş arası ağaçlarınıza (Fıstık ve Zeytin’de 30 yaşına kadar) ya da Ekobox’ı fidana dıştan uygulama yapıyorsanız; Ağacınızın güneyine 15 cm derinliğinde ve 50 cm çapında köklere zarar vermeyecek şekilde küçük bir çukur açınız. Ekobox’ı ağacın güneyine uygulamanızdaki amaç ağaç kök boğazının doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmaması içindir. Açtığınız çukurun altının düz olmasına dikkat ediniz. Ardından Ekobox ile birlikte gelen yalıtım plakasını (mukavva plaka) yerleştiriniz. Ekobox altındaki fitilin yalıtım plakası üzerine gelmemesine, toprağa temas etmesine dikkat ederek Ekobox’ın girintili kısmını fidana/Ağaca mümkün olduğunca yakın şekilde yerleştiriniz. Ekobox’ı suyla doldurunuz. Akabinde ekobox etrafında boşlukları çepeçevre mümkünse leonardit + bazaltik pomza karışımı ile kapatınız. Unutmayın 3-10 yaş arası fidanların kök eğilimlerinin yani beslenme alışkanlıklarının Ekobox ile değiştirilmesi aşamasında uygulamanın yapılmasına müteakiben sulamayı hemen kesmemelisiniz. Zira sulamaya alıştırılmış ağaçlarda kök yapısının değiştirilmesi zaman alacaktır. Bu nedenle Ekobox uygulaması sonrasında sulama tedrici yani yavaş yavaş kesilmelidir. İlaç kullanan insanların ilacı azaltarak bıraktıkları gibi AĞACIN sarsıntı geçirmemesi için sulama yavaş yavaş azaltılarak bırakılmalıdır. Bir müddet sonra ağacınız mevcut koşullara alışır ve adapte olur.* Dikildikten sonra hiç sulama yapılmadan yetişmiş 30 yaşına kadar ağaçların tamamında EKOBOX faydasını ilk yıl itibari ile net bir şekilde görebilirsiniz.

MİKORİZA NEDİR ?

Bazı bitkilerin kökleriyle ortak yaşam (simbioz) ilişkisi geliştirmiş olan mantarlara verilen isimdir. Bu tip ortak yaşamda mantarlar bitkinin asalağı değil, destekçisi rolündedirler. Mikoriza mantarları, bitki köklerinde kolonize olurlar ve kök sisteminin gerçek bir uzantısı olarak, köklerin giremedikleri ve uzanamadıkları yerlere girerek, orada bulunan bitki besin elementlerinin ve suyun bitki tarafından alınabilmesini sağlamaktadırlar.

FUNGUSİT NEDİR ?

Fungusit, mantar ve mantar sporlarının öldürülmesinde ve kontrol altına alınmasında kullanılan kimyasallara verilen genel isimdir.

SORU: Arazi şartlarında 10 Yıl dayanımı olduğunu söylüyorsunuz. 10 Yıl sonra ne yapacağız? Yeniden Ekobox’ mı alacağız?

CEVAP: Hayır yeniden Ekobox almanıza gerek yok. Bizim yapmaya çalıştığımız fidanın altındaki toprakta bir su sütunu oluşturarak, fidanı toprak da ki mikro gözeneklerde bulunan suyu kullanarak kendi kendine yeter hale gelmesine koşullandırmaktır. Ekobox bulunduğu bölgeye göre toprak altında 1-2 yıl içerisinde bu koşulları oluşturacaktır. 10 Yıl sonrasında ise Ağaç Ekobox’ın sağlayacağı suya ihtiyaç duymadan yüzyıllarca yaşamını sürdürecektir.

SORU: Ağaç büyüdüğünde ne olacak? Ekobox nasıl çıkacak?

CEVAP: Ekobox’ı hiç çıkarmayacaksınız. 8-10 yıl zarfında ağaç büyüyerek gelişecektir. Ağaç belli büyüklüğe geldiğinde gelişen ağaç gövdesi Ekobox’ı kıracaktır. Ekobox tasarımı buna uygun olarak yapılmıştır. Kırıldığında EKOBOX’I çıkarıp malçlama yapabilirsiniz. Ekobox geri dönüşebilen doğaya zarar vermeyen plastikten üretildiğinden kırılan ürünü geri dönüşüme verebilirsiniz.

SORU: Ekobox’a dikim esnasında 1 defa su doldurulduktan sonra bir daha hiç doldurulmayacak mı?

CEVAP: Ekobox’ı dikim esnasında 1 sefer doldurulduktan sonra bir daha doldurmanıza gerek yoktur.  Ekobox gerek yaptığı SU hasadı ile gerekse gece gündüz sıcaklık farklarından ürettiği suyla döngüyü devam ettirecektir. Aşırı marjinal alanlarda ve dikim dönemize bağlı olarak ilk yıl 1 defa daha doldurmak icap edebilir.

SORU: Ekobox ile yapılan dikimlerde Bitki Besleme (Gübreleme) ve ilaçlama yapılır mı? Nasıl yapılır?

CEVAP: Özellikle yapraklı türlerde bitki besleme toprak ve bitki de görülen eksikliklere göre yapılmalıdır. İhtiyaca göre ilaç da kullanabilirsiniz. Ekobox ortasında bulunan fidanın toprakla buluştuğu gözlük şeklindeki boşluktan bitki besleme ve ilaçlama yapılabilir. Topraktan ve yapraktan sıvı gübreleme tercih edilmelidir.

SORU: Bodur ve Yarı Bodur ağaçlarda işe yarar mı?

CEVAP: Malumunuz olduğu üzere Bodur ve Yarı Bodur ağaçların kökleri yüzeysel ve gevrektir. Yani kökler yüzeye çok yakındır o nedenle bu türlere Ekobox açısından Sebze muamelesi yapmak, sebze insiyakinde değerlendirmek gerekir. Kazık ve yanal kökler toprak altına doğru yeterli derecede gelişmediğinden yer altından beslenecek kaynak arayışına girmezler. Bu nedenle bu türlerin yüzeyden su ihtiyaçlarını karşılamak gerekir. Bodur türlerde Çift fitilli EKOBOX uygulamak sureti ile bir sezonda birkaç defa doldurmanız icap edecektir.

SORU: Dikim ve uygulamalar için hizmet veriyor musunuz?

CEVAP: Şimdilik Asgari 1000 Adet ve üzeri projelerinizde uygulama hizmeti vermekteyiz. Kuracağınız yeni bahçelerde Projelendirme, İhata, Analizler, Arazi hazırlıkları (Gerekirse derin işleme, toprağın yapısı ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi vs..), Fidan Temini, Dikim hizmetleri, Ekobox, Bitki Besleme ve İlaçlama hizmetlerini de bütünleşik olarak verebilmekteyiz.Fırsatların şehirlere kaymış olmasından dolayı köylerden şehirlere, hatta yurt dışına göçler olmuştur. Göç edenler arkalarında ATALARINDAN kalan toprakları ya ATIL olarak geride bırakmak durumunda kalmışlar yahut kiraya vermişlerdir. Bununla birlikte kendileri, evlatları ve torunlarının geleceğine yatırım yapmayı amaçlayarak arazi satın alan ya da almak isteyen yatırımcılar da bulunmaktadır. Ülkemizde su bulunmadığı gerekçesiyle ya da taşlık araziler olması münasebeti ile terk edilmiş birçok arazilerde bulunmaktadır. Ekobox teknolojisi atalarınızdan kalan, atıl, terk edilmiş, geride bırakılmış toprakları ihya ederek geleceğe yatırım yapma fırsatı sunmaktadır.

NİÇİN EKOBOX İLE DİKİM YAPMALISINIZ..?

1- Arazinizde Su Kuyusu açmak üzere Sondaj Çalışması ve su kaynağı gerektirmez.

2- Arazinizde Enerji-Elektrik Kaynağı (Trafo, Elektrik direği, pano gerektirmez) Aylık fatura ödemezsiniz.

3- Damlama ya da Salma sulama hattı gerektirmez. Bu tip sulama sistemi takip gerektirir. Ekobox takip gerektirmez.

4- Az ya da aşırı sulamadan kaynaklı kuruma ya da kök boğazı hastalıkları, mantar gibi hastalıklardan korur.

5- Aşırı sıcak ya da soğuk koşullarda Ekobox klimatik etki ile bitkiyi korur.

6- Ekobox temiz su kaynaklarını korur.

7- Ekobox içerisindeki su ve Ekobox altındaki toprak pH seviyeleri kısa sürede Bitkinin beslenmesini doğrudan etkileyecek şekilde ideal seviyelere düşer ve toprak tuzluluğu azalır.

8- Ekobox ile yetiştirdiğiniz fidanlar size bağımlı olmaz. Fidanlar yer altından beslenmeyi öğrenir.

9- Aşırı sulamadan kaynaklanan toprak tuzluluğunun önüne geçer.

10- Taşlık, kurak ve yarı kurak kullanım dışı arazileri ıslah eder. Bu arazileri kullanılır hale getirir. Ekobox her tür arazide kullanılabilir.

11- Yüksek tutma oranı ile fidan zayiatını azaltır.

12- Çapalama gerektirmez.

13- Gelecek nesillere taşınabilecek bahçeler – ormanlar oluşturabilirsiniz.

14- Ekobox Suyuna katılacak mineraller ile bitki ve toprak zenginleşir.

15- Ekobox haznesine ilk uygulamada konulacak 16 litre su dışında su gerektirmez.

16- Ekobox İklim değişikliği, Küresel ısınma ve karbon emisyonuna karşı mücadelede etkin çözüm sunar.

17- Ekobox 10 yıl dayanımlıdır. Alacağınız Ekobox ile isterseniz 10 Yıl da 5 sefer yeni fidanlar dikebilirsiniz.

18- Dilerseniz fitil sayısını artırır sebze de de kullanabilirsiniz.

EKOBOX NERELERDE KULLANILIR– Kentsel Çiftçilik– Ormancılık– Meyve Tarımı (Zeytin, Ceviz, Badem, Kestane, İncir, Nar, Kayısı, Antep Fıstığı, Üzüm vb..)– Mezarlık Ağaçlandırmaları– Şehir Peyzajı– Fidan Yetiştiriciliği– Sebzecilik (Açık alan ve seralarda)– Ekosistem Restorasyonu– Şehirler arası yol boyu ağaçlandırmaları, Maden Sahası ağaçlandırmaları

Ürün Sipariş Formu

    ETİKETLER: ,